Sektion

KFUM Ystad » För dig i Huset » Sektion

Sektion

Vad är en sektion?

Att vara en sektion i KFUM Ystad innebär att man är en del av KFUM ystad. Sektionen ansvarar för sin ekonomi, sin verksamhet och ev. sina lokaler.

KFUM Ystad ansvarar för styrelsearbetet.

Att starta en ny ideell förening kan vara krångligt. Det vill vi råda bot på.

Tanken är att du som vill hålla på med någon rolig aktivitet skall kunna starta en sektion inom KFUM Ystad och ägna all din uppmärksamhet åt din roliga aktivitet. Vi i föreningen kan hjälpa dig starta upp, komma med goda råd och idéer och stötta med pappersarbete.

En annan riktigt bra anledning att vara en sektion i KFUM ystad är att vi har redan massa olika sektioner och föreningar i vårt hus. De har massor av erfarenheter och bra idéer att dela med sig av. Som en sektion i KFUM ystad är du en del av ett nätverk av aktiviteter.

Tanken är att en sektion i KFUM ystad är till för nya aktiviteter och uppstartsprojekt. När sektionen är etablerad, har massor av medlemmar och stor ekonomi kan det vara dags att starta en egen förening. Vi i KFUM ystad hjälper så klart till med detta om det behövs. Ni kan bli en egen förening så fort ni har lust men det kan också vara så att styrelsen beslutar att ni har så stor ekonomi att det blivit en risk för KFUM Ystad och att ni därför måste bilda egen förening. En sektion kan också kvarstå som en liten verksamhet och därför fortsätta som sektion i all evighet.

Vad ansvarar sektionen för?

Sektionen har ansvar för sektionens verksamhet samt säkerheten för medlemmarna när de deltar i sektionens verksamhet.

Ansvar för verksamhet som bedrivs

  • För all verksamhet som bedrivs skall det finnas en ansvarig person som är minst 18 år.
  • Verksamhetsansvarig inom sektion under föreningen svarar mot den som är sektionsansvarig som i sin tur svarar mot föreningens styrelse.
  • Den verksamhetsansvarige är skyldig att känna till de ordningsregler och säkerhetsföreskrifter som gäller för verksamheten.
  • Det är den verksamhetsansvariges skyldighet att se till att ordningsregler och säkerhetsföreskrifter följs.
  • Det är på den verksamhetsansvariges ansvar att anmäla fel och skador på lokaler och inventarier som uppkommit under verksamhetens bedrivande.

Sektionen är en del av KFUM ystad och därför ansvarar sektionen även för att dess verksamhet följer Föreningens policys. Du kan läsa dem här.

Det kan vara svårt att veta hur man skall se till att en verksamhet tex är säker. Vi i föreningen kan hjälpa dig med ledarutbildning så att ni känner er trygga och säkra när ni utför er verksamhet.

Lokaler

Vi i KFUM Ystad har ett stort fint hus i kallar ”mötesplatsen KFUM Ystad”. I vårt hus finns lokaler som passar till de flesta aktiviteter man kan tänka sig. Som sektion i vårt hus kan du välja att hyra en större eller mindre lokal. Att dela en gemensam lokal. Eller att kanske bara ha tillgång till ett förråd. Det finns många lösningar. I samarbete med styrelsen kommer ni fram till vad som passar er och vilken hyra ni behöver betala för det.

Sektionens ledare har ansvar för att våra lokaler används på ett bra sätt. Om något skulle gå sönder är det viktigt att ni anmäler detta så att det kan åtgärdas. Om ni INTE skulle anmäla en skada kan det leda till följdskador som i sin tur kan räknas som onormalt slitage som ni som hyresgäst måste betala. Så se till att alltid anmäl skador. Akuta ärenden anmäler ni till Per på 073-677 48 84. Andra ärenden kan anmälas här på hemsidan via felanmälningsblanketten.

Brand och elsäkerhet

Ledare i sektionen har ansvar för brandsäkerheten i lokalerna när ni vistas där. En viktig del av det är att känna till brandskyddet i vårt hus. Vet du vad du skall göra om larmet går? Vet du var utrymningsvägarna finns? Alla ledare i vårt hus är skyldiga att känna till brandskyddet i våra lokaler. Läs mer om det här.

Medlemsansökan & Medlemsredovisning

Inom KFUM ystad använder vi oss av ett elektroniskt medlemsregister som heter sportadmin. Du hittar mer information om hur man använder sportadmin kommer strax.

Närvaroredovisning

Denna redovisning är frivillig. Redovisning sker via det elektroniska registret sportadmin.

Medlemsavgift

Alla medlemmar betalar 200 kr per år till KFUM ystad. Denna medlemsavgift täcker tex försäkringar och avgift till KFUM förbundet. Varje sektion bestämmer om de vill ha någon medlemsavgift utöver de 200 kr. Penar som kanske behövs till hallhyra, lagtröjor eller material. Sektionens medlemsavgift tillhör helt och hållet sektionen. Pengarna förvaltas dock av KFUM-Ystad då sektionen inte har egen kassör och pengarna måste redovisas.

Sektionens pengar skall gå till sådant som gynnar dess medlemmar. Detta kan vara t.ex. fika som gynnar medlemmen direkt eller ersättning för ledares resor som gynnar medlemmen indirekt.

Ersättning för utlägg

Utlägg som gjorts av sektionens ledare redovisas i formuläret som finns här. Glöm inte att bifoga kvitton. Ersättning för utläggen betalas ut på angivet konto eller kontant om så önskas. Kontant utbetalning kan dock vara lite svårare och ta längre tid att administrera. Vid större utlägg kan förskottsutbetalning arrangeras. Samordna detta med KFUM-Ystads kassör.

Bilda en sektion

Om du vill bilda en sektion eller har frågor om din redan startade sektion tar du kontakt med vår verksamhetsansvarige Per Bergper@kfumystad.se.

GET SOCIAL