Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

A graphic made image of the Swedish town Ystad

Föreningar som finns i huset

KFUM Föreningar

sektioner som finns i huset

Sektionerna

Vi vill ha dig

Starta en Sektion?

Har du en verksamhet där du känner att styrelsearbetet tar över. Vill du göra det som du tycker är roligt i din förening och skippa all pappers arbete plus att du vill göra det i Ystad? Där är KFUM Ystad prefekt för dig.

Anslut er till oss vi sköter allt det tråkigt så du/ni kan göra det ni tycker är kul.

Kontakta oss

Senaste nytt

2024 års årsmöte är avklarat

February 27, 2024

Ni kan nu via länken se hela presentationen.

Kalender

Inget kommande i kalendern. Kolla in KFUM Sveriges kalender för globala events.
GET SOCIAL