Hur kfum blev kfum

Vi är en 150 år ung rörelse!
KFUM Ystad » Om KFUM Ystad » Vår historia

VÅR HISTORIA

George Williams föddes 1821 i Genève och som ung beskrev han sig som slarvig, tanklös och gudlös. Efter en olycka skickade hans föräldrar iväg honom för att börja jobba som butiksbiträde i en klädbutik. Detta påverkade honom i positiv riktning, han engagerade sig i kyrkan och flyttade efter några år till London. På sin fritid ägnade han sig åt evangelisation bland Londons arbetarungdom. Han blev bestört av de sociala orättvisor, hårda arbetsvillkor och fattigdom han möttes av. Som alternativ till stökigt krogliv med öl och slagsmål och allmän syndfullhet startade han den 6 juni 1844 den första YMCA-föreningen. Genom George idoga arbete och karismatiska personlighet växte det snabbt fram nya föreningar runt om i England. 1851 var London värd för Världsutställningen och George lät naturligtvis inte detta gyllene tillfälle att missionera om såväl kristligheten som om sitt skötebarn YMCA gå honom ur händerna. Följden blev att rörelsen spred sig till såväl Australien som Indien och Amerika. Den världsvida organisationen var ett faktum. George uppmärksammades för sina samhällsinsatser dels genom att adlas av drottning Victoria och att efter sin död få en glasmålning till sin ära i Westminster Abbey.

Mary Jane Kinnard föddes 1816 och blev föräldralös redan som tvååring. Hon växte upp hos sin morfar som uppmuntrade henne till studier. Bibelstudier var hennes favoritämne och som 20-åring blev hon sekreterare åt sin morbror som var baptistpastor. Hon startade också en protestantisk flickskola för hembiträden. 1843 gifte hon sig med Lord Kinnard, en filantrop och suffragett. De hade intellektuella aftnar hemma i våningen. Mary Jane var drivande men blyg och ingen frontfigur. Hon jobbade med crowdfunding innan begreppet var uppfunnit och finansierade ett sjukhus genom att sälja bönböcker. Hon samarbetade med Florence Nightingale och utbildade sjuksköterskor. Hon brann för kvinnors utbildning och kristna liv och byggde vidare på skolor och hem för unga kvinnor. 1876 träffade Mary Jane Emma Robarts en kvinna som startat en bönerörelse som omfattade 130 föreningar som ägnade sig åt förbön, sociala events och bibelstudier. Damerna fann varandra i såväl tro på Gud som kvinnokraft och organiserade sina olika föreningar i YWCA-rörelsen.

1884 STARTADES DEN FÖRSTA KFUM-FÖRENINGEN I SVERIGE!

George Williams idé spred sig snabbt över världen och den första KFUM-föreningen i Sverige startades 1884 i Stockholm. Året efter startades den första KFUK-föreningen. Under 1800-talet och 1900-talet bedrev KFUK och KFUM social verksamhet i kristlig anda i skiftande former. Trots liknande ideologi levde de två organisationerna egna liv i Sverige, på samma sätt som i resten av världen. Rörelserna stod dock varandra nära och i mitten av 1900-talet ledde tankar om effektivisering och rationalisering till diskussioner om en sammanslagning. 1966 gick de två organisationerna till sist ihop och bildade KFUK-KFUM.

KFUK-KFUM BLIR KFUM – KRISTLIGA FÖRENINGEN AV UNGA MÄNNISKOR

Sedan sammanslagningen på sextiotalet har rörelsen i Sverige arbetat med unga människor utifrån värderingarna som grundlades av YMCA och YWCA på 1800-talet, men förändrat sina verksamhetsformer efter unga människors aktuella behov. 2011 beslutades att rörelsen skulle kallas KFUM, med betydelsen Kristliga Föreningen av Unga Människor

VAD BETYDER ”KRISTLIG” FÖR KFUM?

Att vi är en kristlig förening betyder att vi har en kristen värdegrund, vi visar varandra respekt och medmänsklighet och agerar med kärlek och förlåtelse. Men vi är religiöst obundna, dvs. inte en kristen organisation. Hos oss är alla välkomna oavsett vem en är, vad en tror på eller vad en har för bakgrund.

GET SOCIAL