KFUM Kultur för alla SYD

KFUM Ystad » Sektion » KFUM Kultur för alla SYD

Alla har rätt att ta del av det kulturutbud som finns, att skapa kultur och att önska kultur av det slag som inte finns än. 

Personer som tillhör nationella eller etniska, religiösa eller språkliga minoriteter har också rätt att utöva sin kultur.

Barn har rätt att ta del av det kulturutbud som finns för vuxna i den mån det är lämpligt, men de har också rätt till ett kulturellt utbud skapat speciellt för barn.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är grunden till Sveriges nationella mål för funktionshinderspolitiken. Där framkommer tydligt att personer med funktionsnedsättning har rätt till kultur, idrott och fritidsaktiviteter på lika villkor som andra.

I KFUM Kultur för Alla Syd vill vi att du ska få känna att du kan vara dig själv och utveckla ditt själv precis så som du önskar och vill! Inom alla våra verksamheter är du med och bestämmer fortsättningen av det vi gör.

Kulturrådet
Funktionsrätten
Barnkonventionen
Tillgänglighet

Det är vi som jobbar med dig i Kultur för Alla SYD:

Carola
Verksamhetschef & ansvarig coach
Ken
Ansvarig ledare för Sång & Dans
Edith
Ledare vid behov
Moa
Coach i konstskolan

Detta är vår verksamhet:

Kosmosteatern:

Kosmosteatern är vår teaterverksamhet för dig mellan 15 och 100 år som fokuserar på att producera och presentera föreställningar med extra allt. Vi tror på kraften hos teatern som ett verktyg för att utforska och utmana idéer. Vi jobbar med vår egen modell och vill skapa förändring och ge röster åt olika perspektiv och berättelser. Kosmosteatern är en “Teater för alla” som välkomnar dig med någon funktionsvariation. Vi värnar också om och belyser tillgänglighet för alla.

  • Erbjuder teaterskola och föreställningar, inklusive både etablerade och nya verk.
  • Arbetar aktivt med olika perspektiv och kulturella uttryck i våra produktioner.
  • Tillåter den enskilda individen att vara med och bestämma för att främja och stärka målgruppens roll i samhället.

Verksamhetsansvarig coach:
Carola Lind

Ledare:
Ken Sörensen.

Ledare att engagera vid behov:
Edith Lind.

Alla är stjärnor:

Alla är stjärnor är vår avdelning med sång och dans för barn med någon funktionsvariation som syftar till att ge möjlighet att utforska och uttrycka sin kreativitet oavsett bakgrund eller erfarenhet. Vi tror på att skapa en inkluderande och stödjande miljö där alla kan blomstra som artister och uttrycka sig fritt med lagom ledning.

  • Erbjuder sång och dansskola för personer med funktionsvariation i åldrarna 8 - 15 år.
  • Skapar möjligheter för deltagarna att utforska rörelser och sin röst på olika sätt.
  • Arbetar aktivt med att främja kreativitet som ett verktyg för personlig utveckling, självuttryck och samhällsförändring.

Ansvarig ledare:
Ken Sörensen

Verksamhetsansvarig coach:
Carola Lind.

Ledare att engagera vid behov:
Edith Lind

SKAPARNA:

SKAPARNA är vår avdelning för skapande och kreativitet där vi bjuder in för att utforska nya idéer, projekt och samarbeten. Vi tror på kraften i gemenskapen och samarbetet för att inspirera och driva kreativitet framåt.

  • Erbjuder konstskola, workshops och projekt för att främja samarbete och utbyte av idéer inom olika konstnärliga discipliner.
  • Skapar utrymme för att utforska nya tekniker, material och metoder för konstnärligt skapande.
  • Främjar entreprenörskap och innovation inom kulturella och kreativa uttryck genom stöd och resurser för våra medlemmar.

Verksamhetsansvarig coach:
Carola Lind.

Coach att engagera vid behov:
Moa Lind.

Våra tider:

Vi träffas på torsdagar och på helger.

Sång & Dans: 16.00 - 17.00

Kosmosteatern: 17.00 - 18.30

SKAPARNA: hel helgdag, schema kommer.

Våra sociala medier:

Kosmosteatern Facebookgrupp 

KFUM Kultur för Alla SYD Facebook 

KFUM Kultur för Alla SYD Instagram

Vårt schema:

Kommer snart..

Bli ledare:

Vi söker dig från 15 år som är sugen på att vara med och leda våra grupper!

För att bli ledare hos oss går du en utbildning, både för att utbildas själv men också för att kunna utbilda andra på bästa sätt!

Utbildningsmöjligheter

Från och med juni 2024 finns utbildningsmöjligheter.

Ledare Kultur för Alla

Ledarkurs steg 1

Gratis introduktion, online.

Ledarkurs steg 2

Teckenkommunikation steg 1, elementen och värdegrund.

1 dag IRL 500:-

Ledarkurs steg 3

Teckenkommunikation steg 2 och elementen.

1 dag IRL 500:-

Coach Kultur för Alla

Coach steg 1

Teckenkommunikation steg 3. Kommunikation och coachande förhållningssätt.

Storytelling med elementen.

2 dagar. 1000:-

Coach steg 2

Fördjupad elementlära. 

Coachning, teater och dans med elementen.

2 dagar. 1100:-

Coach steg 3

Teckenkommunikation steg 4 

Coachning, måleri, gestaltning och sammanfattningar.

2 dagar. 1200:-

Verksamhetsansvarig inom Kultur för Alla

Ledarskapsutbildning 1

Online

Inledande eget arbete om kultur, funktionsrätt, kreativa processer och egen personlig utveckling inom ledarskap. Arbetet ska presenteras muntligt för grupp, online.

2500:-

Ledarskapsutbildning 2

IRL

Arbete med elementen, NPF perspektiv och självutveckling.

Utmaning, uppmaning och uppmuntran. LAB.

2 dagar. 2500:-

Ledarskapsutbildning 3

IRL. Skapa din egen verksamhet inom KFAS

Gemensamt jobbar vi med och tittar på din verksamhet, din personliga resa och ledarskap.

2 dagar. Gratis. (Självkostnad)

Inledningsvis ansvarar Carola Lind för utbildningarna. För mer information om någon av utbildningarna, maila på: kulturforallasyd@gmail.com 

Det finns möjlighet att få din utbildning betald, prata med Carola för att se hur vi kan söka pengar tillsammans.

Kontakt och anmälningsinformation:

Maila: kulturforallasyd@gmail.com Och betala avgiften till 

Bankgiro: 5305-5489 (Viktigt med meddelande: Kultur för Alla)

Om oss:

Kultur för alla är en mångsidig och inkluderande verksamhet som strävar efter att skapa tillgängliga kulturella upplevelser för alla människor. Genom våra underkategorier - Kosmosteatern, Alla är stjärnor och SKAPARNA - arbetar vi för att främja konst, kreativitet och gemenskap samt en mötesplats där alla kan få känna sig inkluderade,sedda och hörda.

Målgruppen:

Kultur för Alla  SYD riktar sig till deltagare med någon funktionsvariation men alla är välkomna. 

Verksamheten:

Verksamheten ska löpa rullande genom hela året med olika erbjudanden och evenemang varje vecka.

Vi välkomnar:

Kultur för alla i Syd välkomnar alla intilliggande kommuner att delta i vår verksamhet och vi marknadsför vår verksamhet i Ystad, Skurup, Tomelilla, Simrishamn, Sjöbo och Trelleborg. Vi välkomnar även grupper, skolklasser och fritidshem utöver den enskilda individen.

Kostnader och avgifter:

Kultur för Allas evenemang ska erbjuda rimliga eller inga avgifter för deltagarna. Istället ska vi sträva efter och jobba för att deltagarna på sikt vid tex: uppträdanden ska få skäligt betalt.

Framtidsvision:

Visionen är en väl utvecklad teaterskola med flera åldersinriktningar, en sång och dansskola, en konstskola, en daglig verksamhet, en tillgänglig scen, en konstateljé, ett café och en konsthall. En naturlig mötesplats för kultur för alla. Det är målet och visionen.

GET SOCIAL